Fysio Alphen

Algemene informatie

Fysio Alphen draagt bij aan het optimaliseren van het bewegend functioneren van de mens in Alphen aan den Rijn. We willen dit bereiken door de komende jaren te werken aan behoud en uitbreiding, van de huidige specialisaties binnen de praktijk. De praktijk is al jaren HKZ gecertificeerd en is ook een Plus Praktijk.

Specialisaties

De medewerkers zijn gespecialiseerd op het gebied van bekken-, oedeem-, manueel-, sport- en handtherapie.
Ook wordt er in de praktijk veel gedaan aan Fysio Fitness, verschillende beweeggroepen zoals diabetes/COPD/CVRM, dry-needling, shockwave, TENS, medical taping. Ook is de praktijk aangesloten bij het claudicatio net.

Missie/visie

Fysio Alphen draagt bij aan het optimaliseren van het bewegend functioneren van de mens in Alphen aan den Rijn.
We streven ernaar patiënten een grote eigen verantwoordelijkheid te geven voor hun gezondheid door hen inzicht te geven in wat leidt tot disfunctioneren en hoe zij kunnen bijdragen aan optimaal herstel. Wij proberen hierin de patiënt zo goed mogelijk te begeleiden en informeren om zo hun doel te kunnen behalen.
Kernwaarden waar Fysio Alphen voor staat :

  • Doeltreffend
  • Professioneel
  • Toetsbaar
  • Klantgericht

Kwaliteit

Van alle medewerkers van de praktijk wordt verwacht dat zij optimale zorg kunnen verlenen op hun specifieke specialisatie. Dit vraagt om een adequate basisopleiding, maar daarenboven een optimale scholing in hun specialisatie. De praktijk ondersteunt dit in hoge mate en biedt de medewerkers alle mogelijkheden om dat kwaliteitsniveau te kunnen bereiken.
Voor de fysiotherapeuten geldt dat zij allen verplicht zijn de verplichte na- en bijscholing te volgen en dienen allen in het kwaliteitsregister van het KNGF te zijn opgenomen. Een overzicht van de gevolgde cursussen worden elk jaar aan de medewerkers gevraagd en dit wordt dan in hun dossier gevoegd.

Samenwerking

In 2015 hebben we een uitbreiding van de ontwikkelingen van de SAF (Stichting Alphense Fysiotherapeuten) middels o.a. samenwerking met andere huisartsenpraktijken, zoals Hoed Centrum, Prelude en Lupine. Bij de SAF zijn verschillende fysiotherapie praktijken uit Alphen aan den Rijn aangesloten. Samenwerking met Alphen op een lijn gebeurd met apothekers, huisartsen en dietisten.
We zijn als praktijk actief bij de verschillende verenigingen, zoals tennis en boksen, crossfit, voetbal. We bieden, in samenwerking met andere disciplines, cursussen aan op het gebied van diabetes (wandelfit) en COPD. Daarnaast is er ook een samenwerkingsverband met Sprint apotheken

Fysionair

De praktijk vindt contact, samenwerking en het delen van kennis met verschillende praktijken belangrijk. Dat is de belangrijkste reden voor het deelnemen aan deze Fysionair Groep.

Voor meer informatie, bezoek onze website: www.fysioalphen.nl