Missie/visie

Fysionair is een samenwerkingsverband van 8 grote eerstelijns fysiotherapiepraktijken die werken vanuit gemeenschappelijke uitgangspunten.
Deze uitgangspunten zijn:
– zorg afgestemd op de individuele behoefte van de cliënt
– de cliënt heeft een eigen verantwoordelijkheid
– van de cliënt wordt een actieve inbreng verwacht

Missiestatement: “Samen Sterker in Beweging!”

Fysionair heeft zich tot doel gesteld de fysiotherapeutische zorgverlening kwalitatief goed en tegelijkertijd efficiënt en doelmatig te laten verlopen.

Fysionair staat voor een breed aanbod van kwaliteitszorg op (para)medisch terrein. We willen ons daarbij onderscheiden door bundeling van kennis en vaardigheden op het gebied van vragen en problemen van de bewegende mens. De mens die zich, met zijn eigen beweegredenen en bewogenheid, beweegt in zijn eigen leefwereld.
Samen met onze patiënten/cliënten kunnen wij een op maat gemaakte behandeling, training of re-integratie ontwikkelen. Zo creëren we een zo optimaal en gezond mogelijk lichamelijk en mentaal functioneren, zowel binnen de werkomgeving als in de privé-sfeer.

Netwerkvisie:

In onze behandeling, begeleiding en training staat de eigen verantwoordelijkheid van de cliënt centraal. De behandeling, begeleiding of training is actief, doelgericht en specifiek en richt zich op het vergroten van het vermogen tot zelfmanagement van onze cliënten. Met actief wordt bedoeld, dat zowel van cliënt als van een therapeut uit het netwerk een actieve inzet wordt verwacht. Onze ambitie is behandeling, begeleiding en trainingen te bieden die daadwerkelijk iets teweegbrengen in het denken én doen van de cliënt op het gebied van zelfmanagement.

Wij willen doelgericht bezig zijn om mensen en organisaties te helpen beter te functioneren binnen de werkomgeving en in de privé-sfeer. We starten meestal 1 op 1, maar streven ernaar de cliënt zo snel mogelijk door te laten stromen naar kleine groepjes en van daaruit – indien mogelijk – naar grotere groepen, om afhankelijkheid te minimaliseren en zelfstandigheid én zelfmanagement te optimaliseren. Met specifiek wordt bedoeld dat de behandeling, begeleiding of training zich richt op die punten waar verandering nodig is om herstel, gezonde functie en plezier in de dagelijkse activiteiten te laten plaatsvinden.