Boot en Broersen

Algemene informatie

Praktijk Boot en Broersen in Lisse is een middelgrote fysiotherapie praktijk met 24 medewerkers. Al onze 18 therapeuten zijn op master niveau geschoold of zijn bezig met een master traject. Sinds 2009 is de praktijk HKZ gecertificeerd en sinds 2012 tevens pluspraktijk voor Zilveren Kruis, CZ , Menzis en VGZ. De praktijk is 3 sterrenpraktijk bij Zorg en Zekerheid.

Specialisaties

De medewerkers zijn gespecialiseerd op het gebied van de manuele therapie, sportfysiotherape, kinderfysiotherapie, bekkenfysiotherapie en neurorevalidatie. Daarnaast zijn een aantal medewerkers specialist in de behandeling van hand en polsklachten, schouderklachten, neurologische ziektes, chronische ziekten zoals Diabetes, Cardiovasculaire aandoeningen en COPD. Sinds 2012 hebben wij een neuropraktijk geopend en werken binnen onze praktijk, onder 1 dak de ergotherapeut, logopedist, fysiotherpeut en neuropsycholoog samen.

Missie/visie

Praktijk Boot en Broersen is een actief ondernemende en innovatieve praktijk in Lisse met de volgende missies

  • Het leveren van gespecialiseerde fysiotherapeutische diensten, uitgevoerd door in het betreffende register geregistreerde therapeuten
  • Het leveren van interdisciplinaire diensten, uitgevoerd door in het betreffende register geregistreerde therapeuten, disciplines (logopedie, ergotherapie, diëtist, medisch psycholoog)
  • Het leveren van gezondheidsbevorderende beweegprogramma’s, zowel individueel als in groepsverband

Bewegen, actief herstellen van gezondheidsproblemen staat centraal binnen Praktijk Boot en Broersen. De praktijk zal zich onder meer onderscheiden door een snelle start van de actieve inzet van patiënten bij het behalen van hun eigen hersteldoelstelling.

Kwaliteit

Onze praktijk heeft naast te voldoen aan de criteria van de zorgverzekeraar voor plus- of 3 sterrenpraktijk ook een eigen drive. De kwaliteit van de zorg wordt gegarandeerd door de aanwezigheid van een breed scala aan “up to date” geschoolde fysiotherapeuten en specialisten op Masterniveau, door intensieve samenwerking binnen, maar ook buiten de praktijk, door voortdurende aandacht voor het ontwikkelen/implementeren van nieuwe producten en diensten en door transparant fysiotherapeutisch handelen op basis van de meest recente ontwikkelingen.

Samenwerking

De praktijk streeft naar behoud en uitbreiding van het aantal specialisaties, naar behoud en versterking van de positie als sterke lokale- en regionale fysiotherapiepraktijk, naar verbetering en intensivering van de interdisciplinaire samenwerking binnen ketenzorg en binnen onze neuropraktijk. De praktijk is aangesloten bij: claudicationet, parkinsonnet, MS zorg nederland, CVA ketenzorg, schoudernetwerk en heeft een samenwerkingsverband met lokale sportverenigingen.

Fysionair

De praktijk vindt contact, samenwerking en het delen van kennis met praktijken met vergelijkbare grootte en ambities belangrijk en dat is de belangrijkste reden voor het deelnemen binnen de coöperatie Fysionair Groep.

Voor meer informatie, bezoek onze website: wwww.bootenbroersen.com