Douglas Fysiotherapie

Algemene informatie

Douglas Fysiotherapie heeft tot doel kwalitatief hoogwaardige fysiotherapeutische zorg te leveren aan de bewoners van Alphen a/d Rijn en omgeving. Klantgerichtheid, een prettige sfeer en een nette, goed bereikbare praktijk zijn essentieel. We werken met het motto Zinnig en zuinig, wat betekent dat kritische collega’s werken met doelstellingen samengesteld met de patient die een duidelijke kop en een staart geven aan de behandelingen.

Specialisaties

Douglas Fysiotherapie heeft een uitgebreid palet aan diensten naast algemene fysiotherapie namelijk:

  • Manuele therapie
  • Bekkenfysiotherapie
  • Oedeemtherapie
  • Psychosomatische fysiotherapie

De praktijk neemt deel aan het schoudernetwerk van het groene hart ziekenhuis, totale knie en heupprothese netwerk van het Alrijne Ziekenhuis en aan claudicationet.

Missie/visie

Het bewegingsapparaat en het actief herstellen van gezondheidsproblemen staan centraal binnen onze praktijk. Douglas Fysiotherapie wil zich onderscheiden door het beïnvloeden van de actieve inzet van de patiënt bij het behalen van hun eigen doelstellingen. Door het analyseren van het gezondheidsprobleem en het zoeken naar factoren die het herstel belemmeren en bevorderen kan een adequaat behandelplan opgesteld worden. Patiënt en therapeut werken samen aan het opheffen van mogelijk belemmerende factoren in het herstel.

Kwaliteit

Douglas geeft zichzelf een plek in de top 3 van fysiotherapiepraktijken in Alphen. Om deze positie te handhaven leggen zij veel nadruk op het specialiseren van medewerkers, volledige scholing, kwaliteitsbeleid, protocollering en samenwerking zowel multi- als interdisciplinair.
Douglas wil graag een zelfstandig fysiotherapiepraktijk zijn waarvan de kwaliteit hoog staat aangeschreven en waar, door een brede specialisatie, patiënten binnen de eigen organisatie verwezen kunnen worden.

Samenwerking

De praktijk streeft naar samenwerking met andere zorgpartners waarbinnen onze specialisaties belangrijk zijn.
In het kader van multidisciplinaire samenwerking zitten we in Stichting Alphen op 1 lijn.
Om hiervoor monodisciplinair verengigd te zijn, zijn wij een Stichting aangegaan binnen Alphen, dit is de Stichting Alphense Fysiotherapeuten (SAF). Hierin verzorgen we het beweegaanbod onder andere voor Alphen op 1 Lijn en proberen we Alphen tot een gezondere beweegstijl te laten komen ( zie missie/ visie SAF). Daarnaast zitten we met een aantal grote praktijken in de regio in Fysionair.

Fysionair

De praktijkeigenaren vinden het belangrijk op alle vlakken actueel te blijven. In het samenwerkingsverband Fysionair delen we elkaars kennis en expertise waardoor je van elkaar kunt blijven leren. Ook het enthousiasme voor het vak wordt gestimuleerd door met elkaar te delen.

Voor meer informatie, bezoek onze website: www.douglas-fysiotherapie.nl