Fysiotherapie Dekker

Algemene informatie

Fysiotherapie Dekker is een middelgrote praktijk in Amstel veen met 2 vestigingen. Binnen Fysiotherapie Dekker werken 19 fysiotherapeuten waarvan 10 op masterniveau zijn opgeleid. Wij zijn sinds 2007 HKZ gecertificeerd en voldoen aan alle kwaliteitseisen van de landelijke verzekeraars en zijn dan ook geregistreerd als Pluspraktijk voor ZilverenKruis, Menzis, CZ en VGZ. Tevens zijn wij 3 sterrenpraktijk bij Zorg en Zekerheid.

Specialisaties

Binnen Fysiotherapie Dekker zijn alle gangbare specialisaties aanwezig zoals, manueeltherapie, sportfysiotherapie, handfysiotherapie, kinderfysiotherapie, psychosomatische fysiotherapie en geriatrische fysiotherapie. Tevens participeren wij in diverse landelijke en regionale netwerken en richten wij ons onder anderen op schouderrevalidatie, multitrauma revalidatie, hartrevalidatie. Daarnaast zijn een aantal collega’s gespecialiseerd in de behandeling van chronische ziekten zoals , COPD, Diabetes , CVRM, neurorevalidatie, ouderenzorg (Functionele training ouderen (FTO), valpreventie training, kwetsbare ouderen.

Missie/visie

Voor fysiotherapie Dekker staat bevorderen van zelfmanagement bij onze cliënten centraal in onze visie. Zelfmanagement bevordert optimale participatie van onze patiënten/cliënten in hun dagelijks leven, werk, recreatie en sport, ondanks eventuele beperkingen of handicaps. De patiënt/cliënt heeft daarbij maximale regie over zijn eigen zorgproces.

Wij zien onze taak vooral liggen op het terrein van coaching van de cliënt richting optimaal zelfmanagement van bestaande klachten en de gevolgen daarvan en het bevorderen van zelfredzaamheid.

Het uiteindelijke doel van onze begeleiding is optimalisering van kwaliteit van leven, ongeacht de leeftijd, geslacht, gezondheidsproblemen of andere beperkingen van onze cliënten.

Kwaliteit

Binnen onze praktijk zijn alle therapeuten geregistreerd in de diverse kwaliteitsregisters en nemen jaarlijks deel aan na- en bijscholing. Tevens worden kennis en vaardigden uitgewisseld met collega’s in de regio wat de kwaliteit van zorg bevordert. De praktijk participeert in landelijke en regionale netwerken zoals OncoNet, Netwerk Traumarevalidatie, ParkinsonNet, CVA Netwerk, SchouderNetwerkAmsterdam, ClaudicatioNet. Binnen deze netwerken wordt volgens de laatste evidentie gehandeld en behandeld wat de zorg voor de cliënt ten goede komt en aansluit bij de missie en visie van Fysiotherapie Dekker.

Samenwerking

Voor Fysiotherapie Dekker is samenwerking een belangrijk onderdeel van de dagelijkse praktijkvoering. Binnen de praktijk wordt interdisciplinair gewerkt om de beste zorg te bieden aan de cliënt. Tevens wordt lokaal en regionaal in GES verband multidisciplinair samengewerkt met huisarts, apotheek, paramedische disciplines en gemeente rond specifieke patiënt gebonden problematiek. Fysiotherapie Dekker denkt en ontwikkelt mee met betrekking tot ontwikkeling zorgprogramma’s en initiatieven in de wijk Bankras en Marne.

Fysionair

Fysionair is voor ons een regionale samenwerkingspartner waarin kwaliteitspraktijken participeren die doelmatige, evidence based zorg willen leveren. Daarnaast innovatief en vooruitstrevend zijn in het ontwikkelen en implementeren van nieuwe zorgproducten waarbij de beste behandeling voor de cliënt centraal staat. Dit sluit aan bij de werkwijze en visie van onze praktijk en dus voor ons een logische stap om in deel te nemen.

Voor meer informatie, bezoek onze website: www.fysiotherapiedekker.nl