Keulen en Brusse

Algemene informatie

Fysiotherapie Keulen en Brusse is binnen Bodegraven dé praktijk voor gespecialiseerde Fysiotherapie en FysioSport. Door een enthousiast team van gespecialiseerde therapeuten hebben wij de therapeut met de juiste kennis en kunde in huis die uw klacht en hulpvraag het beste kan behandelen. De praktijk heeft drie locaties binnen Bodegraven en één in Reeuwijk met elk hun eigen karakter.

Specialisaties

De kracht van onze praktijk zit in de grote verscheidenheid van specialisaties. Zo kunt u bij ons terecht voor:

 • Algemene fysiotherapie
 • Manueel therapie
 • Sportfysiotherapie
 • Bekkenfysiotherapie
 • Kinderfysiotherapie
 • Oedeemtherapie
 • Oncologische revalidatie
 • Handtherapie
 • Neurologische revalidatie
 • Hart- of long-revalidatie
 • Chronische pijnbehandeling

Het team kan indien nodig ook van elkaars expertise gebruik maken om uw klacht het beste aan te pakken. En alles onder één dak.

Missie/visie

We leveren kwalitatief hoogwaardige zorg, afgestemd op uw wensen en de wetenschappelijke onderbouwing. Zo is het doel om u weer baas te maken van de klacht, om op deze manier een duurzaam herstel te bewerkstelligen. We maken gebruik van de nieuwste kennis in het vakgebied, aangevuld met eHealth-toepassingen, zoals huiswerkoefeningen via de Physi-app.

Naast het werken aan herstel na een blessure of operatie vinden we het erg belangrijk om ook aandacht te geven aan de preventie van klachten. Door het aanbieden van beweegprogramma’s en FysioSport, naast een goede voorlichting tijdens de behandeling, willen we de kans op klachten in de toekomst minimaliseren.

Onze kernwaarden die we graag uitdragen:

Kwaliteit: de beste therapeut voor uw klacht, hoog niveau van scholing en blijven nascholen.
Persoonlijk: leveren van maatwerk, aandacht, duidelijk.
Interactief: binnen de praktijk, maar ook met andere zorgverleners.
Prettig: In een veilige en prettige sfeer werken aan uw hulpvraag.
Up-to-date:
Met de nieuwste ontwikkelingen meegaan, met het oog op de goede dingen.

Kwaliteit

Al onze therapeuten zijn geregistreerd in het Centraal KwaliteitsRegister, wat inhoudt dat ze elk jaar voldoende nascholing volgen om de kennis te verversen. Daarbij nemen we deel aan regelmatige intervisie-momenten met collega fysiotherapeuten. Door kennis te delen en gretig te zijn op het opdoen van nieuwe kennis en kunde willen we altijd voorop blijven lopen.

Meerdere therapeuten zijn aangesloten bij netwerken, waaronder het Schoudernetwerk Groene Hart, ClaudicatioNet, ParkinsonNet, het CVA-netwerk en FyOnet voor oncologische zorg. Deze netwerken houden ons scherp en verbetert de communicatie tussen de verschillende zorgverleners, wat de totale behandeling van u als patiënt weer ten goede komt.

Samenwerking

We positioneren ons graag als een praktijk voor gespecialiseerde therapie. Zo kan iedereen bij ons terecht en wordt u als patiënt door de beste therapeut geholpen. Samenwerking is daarbij essentiëel. Binnen de praktijk (door overleg met een collega) maar ook zeker buiten de praktijk. Zo werken we goed en graag samen met de huisartsen in de regio en weten we wat we aan elkaar hebben. Ook hebben meerdere therapeuten een goede relatie met de specialisten in het ziekenhuis en de kliniek en zijn er korte lijntjes voor overleg. Ook met bijvoorbeeld de verloskundige, het consultatiebureau, sportscholen en -verenigingen en andere (paramedische) disciplines onderhouden we laagdrempelig overleg. ‘Twee weten meer dan één’ is iets wat we graag benadrukken.

Fysionair

Last but not least is Fysionair een belangrijke samenwerkingspartner. We sparren binnen Fysionair graag met collega praktijken die net als wij ontwikkeling en kwaliteit hoog in het vaandel hebben staan. Door deze samenwerking krijgen we een kijkje in elkaars keuken en het kunnen we gezamenlijk projecten opzetten. Samen sterker.

Voor meer informatie, bezoek onze website: www.fysiotherapiekeulen-brusse.nl