Paramedisch Advies Centrum Aalsmeer

Algemene informatie

Paramedisch Adviescentrum Aalsmeer (PACA) is een grote fysiotherapie praktijk in Aalsmeer met 5 vestigingen en 34 therapeuten in dienst waarvan 17 op masterniveau geschoold zijn. Wij zijn sinds 2008 HKZ gecertificeerd en voldoen aan alle kwaliteitseisen van de landelijke verzekeraars en zijn dan ook gecertificeerd als Pluspraktijk voor ZilverenKruis, Menzis, CZ en VGZ. Tevens zijn wij 3 sterrenpraktijk bij Zorg en Zekerheid.

Specialisaties

Binnen PACA zijn alle gangbare specialisaties aanwezig zoals, manueeltherapie, sportfysiotherapie, bekkenfysiotherapie, handfysiotherapie, kinderfysiotherapie, psychosomatische fysiotherapie en geriatrische fysiotherapie. Tevens participeren wij in diverse landelijke en regionale netwerken en richten wij ons onder anderen op schouderrevalidatie, multitrauma revalidatie, hartrevalidatie. Daarnaast zijneen aantal collega’s gespecialiseerd in de behandeling van chronische ziekten zoals , COPD, Diabetes , CVRM, neurorevalidatie, ouderenzorg (Functionele training ouderen (FTO), valpreventie training, kwetsbare ouderen.

Missie/visie

PACA staat voor een breed aanbod van kwaliteitszorg op (para)medisch terrein. We willen ons daarbij onderscheiden door kennis en vaardigheid op het gebied van vragen en problemen van de bewegende mens. De mens die zich, met zijn eigen beweegredenen en bewogenheid, beweegt in zijn eigen leefwereld. Samen met onze patiënten/cliënten kunnen wij een op maat gemaakte behandeling, training of reïntegratie ontwikkelen. Zo creëren we een zo optimaal en gezond mogelijk lichamelijk en mentaal functioneren zowel binnen de werkomgeving als in de privésfeer. In onze training en begeleiding staat eigen verantwoordelijkheid centraal. PACA respecteert daarbij de belangen van alle relevante maatschappelijke groeperingen.

Kwaliteit

Binnen onze praktijk zijn alle therapeuten geregistreerd in de diverse kwaliteitsregisters en nemen jaarlijks deel aan na- en bijscholing. Tevens worden kennis en vaardigden uitgewisseld met collega’s in de regio wat de kwaliteit van zorg bevordert. De praktijk participeert in landelijke en regionale netwerken zoals OncoNet, Netwerk Traumarevalidatie, ParkinsonNet, CVA Netwerk, SchouderNetwerkAmsterdam, ClaudicatioNet. Binnen deze netwerken wordt volgens de laatste evidentie gehandeld en behandeld wat de zorg voor de cliënt ten goede komt en aansluit bij de missie en visie van PACA.

Samenwerking

Voor PACA is samenwerking een belangrijk onderdeel van de dagelijkse praktijkvoering. Binnen de praktijk wordt interdisciplinair gewerkt om de beste zorg te bieden aan de cliënt. Tevens wordt lokaal en regionaal in GES verband multidisciplinair samengewerkt met huisarts, apotheek, paramedische disciplines en gemeente rond specifieke patiënt gebonden problematiek. PACA denkt en ontwikkelt meet met betrekking tot ontwikkeling zorgprogramma’s en meerjarenbeleid in de regio.

Fysionair

Fysionair is voor ons een regionale samenwerkingspartner waarin kwaliteitspraktijken participeren die doelmatige, evidence based zorg willen leveren. Daarnaast innovatief en vooruitstrevend zijn in het ontwikkelen en implementeren van nieuwe zorgproducten waarbij de beste behandeling voor de cliënt centraal staat. Dit sluit aan bij de werkwijze en visie van PACA en dus voor ons een logische stap om in deel te nemen.

Voor meer informatie, bezoek onze website: www.paca.nu