ProMove, bewegen & gezondheid

Algemene informatie

ProMove, bewegen & gezondheid in Nieuwkoop is een middelgrote fysiotherapie praktijk met 20 medewerkers waaronder vele fysiotherapie specialisten, waarvan 13 op Master niveau. Sinds 2008 is de praktijk HKZ gecertificeerd en sinds 2012 tevens Plus praktijk. Binnen de praktijk staat het stimuleren van bewegen centraal. Binnen het centrum streven we naar een prettige, veilige, ongedwongen sfeer, waarin zowel de cliënt als de medewerkers zich op hun gemak voelen.

Specialisaties

De medewerkers zijn gespecialiseerd op het gebied van de manuele therapie, sportfysiotherapie, oedeem en oncologie fysiotherapie, Psychosomatische therapie en ergotherapie. Daarnaast zijn een aantal medewerkers specialist in de behandeling van hand en polsklachten, schouderklachten, neurologische ziektes, chronische ziekten zoals Diabetes, Cardiovasculaire aandoeningen en COPD.

Missie/visie

Wij verlenen verantwoorde fysiotherapeutische zorg van een hoge kwaliteit, waarbij de cliënt centraal staat. Deze zorg is afgestemd op de individuele behoefte van de cliënt en binnen die zorg wordt gewerkt vanuit het principe dat de cliënt een eigen verantwoordelijkheid en een actieve inbreng heeft. Kenmerkend voor de zorg is dat deze in hoge mate doeltreffend, doelmatig en doelgericht is en daarnaast toegankelijk en betaalbaar.

Kernwaarden: het Centrum staat voor de volgende kernwaarden:

  • Professioneel (bezetting balie, keurmerken, HKZ en Plus/AA status, aantal Masters)
  • Persoonlijk (zorg op maat, laagdrempelig, transparant en flexibel)
  • Ambitieus (initiatief, netwerken, samenwerking, innovatief)
  • Dynamisch (uitstraling, sfeer, actief)
  • Vertrouwen (privacy, duidelijkheid)

Kwaliteit

De kwaliteit van de zorg wordt gegarandeerd door de aanwezigheid van een breed scala aan “up to date” geschoolde fysiotherapeuten en specialisten op Masterniveau, door intensieve samenwerking binnen, maar ook buiten het centrum, door voortdurende aandacht voor het ontwikkelen/implementeren van nieuwe producten en diensten en door transparant fysiotherapeutisch handelen op basis van de meest recente ontwikkelingen.

Samenwerking

Het centrum streeft naar behoud en uitbreiding van het aantal specialisaties, naar behoud en versterking van de positie als sterke lokale- en regionale fysiotherapiepraktijk, naar verbetering en intensivering van de interdisciplinaire samenwerking (ketenzorg) en naar een inbedding van de fysiotherapie in het Gemeentelijk Gezondheids- en Welzijnsbeleid.

Hiertoe wordt onder andere interdisciplinair samengewerkt in de Stichting VijverZorg, een Geïntegreerd Eerstelijns Samenwerkingsverband waarin ook de huisartsen en de apotheek participeren. Binnen dit samenwerkingsverband wordt momenteel de stap gemaakt naar wijkgerichte samenwerking waarbij de uitgangspunten van “Positieve gezondheid” centraal staan.

Fysionair

De praktijk vindt contact, samenwerking en het delen van kennis met praktijken met vergelijkbare grootte en ambities belangrijk en dat is de belangrijkste reden voor het deelnemen binnen de coöperatie Fysionair Groep.

Voor meer informatie, bezoek onze website: www.promove.nu